Linie pakujące - dystrybucja i serwis

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,                            

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 dotyczącego ochrony danych osobowych osób fizycznych, wykonując obowiązek informacyjny, uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe znajdują się w naszej bazie.    

Administratorem w odniesieniu Pana/Pani danych osobowych oraz udostępnionych danych osobowych Państwa pracowników/współpracowników (na podstawie art. 6 ust. 1. RODO), w tym w szczególności: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, jest MAS Trading Sp. z o.o. Sp. k. ul Giełdowa 4C//49, 01-211 Warszawa.

Dane przetwarzane są w celu przedstawienia produktów i usług serwisowych, zawarcia i realizacji umów oraz wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych (art. 6 ust. 1. lit. b), c) RODO). Dodatkowo dane wykorzystywane są w celu podtrzymania relacji biznesowej.

W związku z realizowaniem umów i wypełnianiem związanych z nimi obowiązków prawnych możemy przekazywać dane do podmiotów przetwarzających, np. świadczących usługi księgowe, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie.

Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.                              

W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@mastrading.pl