Linie pakujące - dystrybucja i serwis

Technologia Wizualizacji Chemicznej

TECHNOLOGIA WIZUALIZACJI CHEMICZNEJ (CIT)

Wykorzystanie obrazowania chemicznego w przemyśle to innowacyjne rozwiązanie bazujące na spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR), dające gwarancję wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności.

Dzięki najnowszym postępom w rozwoju Technologii Obrazowania Chemicznego w bliskiej podczerwieni, możliwe jest uzyskanie chemicznych charakterystyk produktów spożywczych podlegających procesom przemysłowym – w czasie rzeczywistym, nawet przy wysokich wydajnościach produkcji.

Zastosowanie technologii CIT pozwala na realizację w otoczeniu przemysłowym działań takich, jak np.:

  • monitorowanie strumieni produktów żywnościowych dla uzyskania odpowiednich danych chemicznych,
  • wykrywanie obcych obiektów,
  • złożona klasyfikacja i sortowanie żywności.


 

SHERLOCK AIR SHERLOCK OBSERVER SHERLOCK SEPARATOR

• wykorzystanie Technologii Wizualizacji Chemicznej
• skanowanie owoców, warzyw, orzechów, grzybów i innych produktów  w czasie ich swobodnego spadania
• wykrywanie defektów i ciał obcych - pozostałości szkła, tworzyw sztucznych, metali, drewna, kartonu, roślin, zwierząt
 
• wykorzystanie Technologii Wizualizacji Chemicznej
• monitoring jakości przetwarzanych produktów
• możliwość zapamiętywania parametrów, przetwarzania ich, powiązania z partiami produkcji
• wykrywanie ciał obcych - pozostałości szkła, tworzyw sztucznych, metali, drewna, kartonu, roślin, zwierząt
• wykorzystanie Technologii Wizualizacji Chemicznej
• szybka klasyfikacja i sortowanie produktów nawet w przypadku wysoko wydajnościowych procesów przemysłowych
• wykrywanie tzw. "sugar-ends" (brunatnych końcówek) i szklistych ziemniaków
• wykrywanie ciał obcych - pozostałości szkła, tworzyw sztucznych, metali, drewna, kartonu, roślin, zwierząt
• kontorola procesu obierania - zintegrowane urządzenie skanujące skórki